เนื่องจาก Account ของผู้อัพโหลดไฟล์ มีปัญหา โดนลบ อาจเนื่องมาจากการเก็บกวาดไฟล์ของทาง C -Jes 
จึงทำให้ Account ถูกลบโดยระบบของเจ้าของเว็บฝากไฟล์ ดังนั้น ผู้อัพโหลดไฟล์คาดว่า ไฟล์ทั้งหมดที่ผู้อัพโหลดได้อัพโหลดไปนั้น จะไม่สามารถโหลดได้อีก 
 
ฉะนั้น ถ้าใครต้องการ โหลดไฟล์ไหน กรุณาแจ้งมาเป็นกรณีพิเศษ ถ้าผู้อัพโหลดไฟล์มีเวลาว่าง
จะพยายามค้นหาไฟล์ที่เก็บไว้ และอัพโหลดให้ใหม่เป็นกรณีๆไป
 
ไฟล์ใหม่ตั้งแต่วันนี้จะอัพโหลดโดยใช้ขื่อไฟล์เป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนเก็บกวาด
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ^^ 
 
 

Comment

Comment:

Tweet